Jaka Ivančič / Foto: Ilona Dolenc

 

Jaka Ivančič is a photographer from Slovenia. His landscape and other photos appear in many catalogs, posters and other promotional publications of the Slovenian Tourist Board and individual municipalities. He was listed on the Slovenian TOP 10 Instagram photographers of 2016 and 2017. With the solo exhibition “Salted With Love”, on the theme of the culinary delights of Istria and Karst, he was presented to the public at the world exhibition Expo in Milan 2015 in the Slovenian pavilion. His retrospective exhibition, “Experience Istria”, which was premiered in May in the Koper Regional Museum was also featured in July and August in the center of the Russian capital at the Museum of Moscow. For the last 8 years she has been working as the official photographer of Radio Capris, the most listened radio stations on the Slovenian Coast.

Jaka Ivančič je slovenski fotograf. Njegove pokrajinske in druge fotografije krasijo različna promocijska gradiva Slovenske turistične organizacije in drugih lokalnih turističnih združenj. Uvrščen je bil na seznam TOP 10 najboljših slovenskih pokrajisnkih fotografov za leto 2016 in 2017. S samostojno razstavo “Salted With Love” na temo Istrske in Kraške kulinarike, se je predstavil na svetovni razstavi Expo Milano 2015. Njegova retrospektivna razstava “Doživeta Istra”, ki je bila premierno predsrtavljena maja leta 2017 v Pokrajinskem muzeju v Kopru, je bila v juliju in avgustu predstavljena tudi v The Museum of Moscov v središču ruske prestolnice. zadnjih 8 let deluje kot uradni fotograf na Radiu Capris, najbolj poslušani radijski postaji na Obali.